INFORMATIE

Het Ostadetheater is een proeflokaal voor nieuw theatertalent gevestigd in de Amsterdamse Pijp. Voor iedereen die van avontuurlijk theater houdt, presenteert het Ostadetheater ruim 200 voorstellingen en enkele speciale evenementen voor ongeveer tienduizend bezoekers per jaar. In de programmering ligt de nadruk op nieuw theatertalent, op beeldend- en jeugdtheater. Daarnaast wordt de zaal (85 plaatsen) verhuurd voor repetities of montages en aan amateurgroepen of scholen voor voorstellingen en presentaties.

Het Ostadetheater wordt momenteel structureel gefinancierd door stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid en meerjarig door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Daarnaast worden via diverse fondsen middelen geworven om projecten mogelijk te maken.

Het zijn spannende tijden
voor het Ostadetheater, dat aan de vooravond staat van een belangrijke ontwikkeling: de verhuizing naar een nieuw pand op het Gemeente Archief Terrein aan de Amstel in 2014. Het nieuwe onderkomen met twee zalen (in totaal 220 plaatsen), een studio en een foyer, biedt de organisatie de mogelijkheid ingezet beleid te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Concreet gaat het om het verhogen van de kwaliteit van begeleiding van nieuw theatertalent, het vervullen van een duidelijke schakelfunctie tussen wijk en stad en het opzetten van kunst-educatieve activiteiten. De komende jaren worden deze doelstellingen verder vormgegeven. Een belangrijk project in dit kader is het samenwerkingsverband met de andere partners die zich vestigen op Gemeente Archief Terrein; de amsterdamse jeugdteJAterschool, IVKO (middelbare school) en Combiwel (welzijnsinstelling).

Het huidige team bestaat uit 10 medewerkers, deels in reguliere banen en op basis van gesubsidieerde arbeid. Het team wordt aangevuld met een pool van vrijwilligers.

Ondersteuning
Het Ostadetheater wordt financieel ondersteund door: